អ្នក​នៅតំបន់​ទាំងនេះ​ដឹង​ឲ្យ​ហើយ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាកការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​​

អ្នក​នៅតំបន់​ទាំងនេះ​ដឹង​ឲ្យ​ហើយ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាកការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​​អគ្គិសនី​កម្ពូជា​នៅថ្ងៃនេះចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹងមួយ​ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចំនួន​បួនថ្ងៃ​ដោយថា​​ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើង​បរិក្ខារនាន

(Translated) Those in the area are aware that Electricity of Cambodia will suspend electricity supply Residents in Cambodia know that Cambodia Electricity will suspend its electricity supply today issued a notice on the suspension of electricity supply Four days by that, to perform the repair work, change the installation of equipment

Share Story

Read

Related Stories

khPreah Sihanouk province has temporarily suspended the supply of electricity to cities and districts in Prey Nup
Preah Sihanouk province - Electricity of Preah Sihanouk province On December 4, 2019, at 12:55 pm, a temporary power supply interruption from the sub-station of Sihanoukville, F2A
khPower outages in some areas of Russei Keo will soon be restored
Phnom Penh: Blackout from Sub-Terminal 1 (GS1-F5) at 18:55 pm on December 2, 2019 This is due to an overloaded cable connection (MV)
Power Out !!! Electricity Cambodia...
18
politicsPower Out !!! Electricity Cambodia has temporarily suspended power supply at Room 420kh
PHNOM PENH (The Cambodia Herald) - Electricity of Cambodia has temporarily suspended the supply of electricity at room 420 at 10:52 am on December 2, 2019 to allow technical teams to share the burden.

tvfb.news7d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About