អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកឈឺភ្នែក ឬមានអ្វីចូលក្នុងភ្នែក

ប្រសិនបើភ្នែករបស់អ្នកឈឺចាប់ អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីជាប់គាំងនៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នក ឬអ្នកមានហៀរទឹកភ្នែក ឬភ្នែកឡើងក្រហម នោះអ្នកប្រហែលជាបានកោស ឬឈ្លីភ្នែករបស់អ្នកឲ្យមានបញ្ហាហើយ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែ

(Translated) What to do if you have eye pain or something in your eye If your eye hurts, you feel something stuck in your eye, or you have tears or redness, you may have scratched or rubbed your eyes (read: Baby's Skin You will be clean and not itchy if this is how your daughter is

Share Story

Read

Related Stories

khHealthy eating tips for overweight children
Parents should play an active role in ensuring that their children have a healthy eating plan to prevent excessive weight gain (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Skin itching, right?) Excessive excess weight is welded
khThe key is getting the old skin back to the baby
Skin wrinkles like death and taxation are inevitable, but you can slow down and make your skin look younger (read: antidepressants when you should use) Academy of Dermatology American Skin offers the following simple tips to help whiten
Insomnia, this way ensures that you...
5
Insomnia, this way ensures that you will fall asleep like a pigkh
Below we will show you how to get a good night's sleep. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin before going to bed?

health.com.kh13d

Then having sex with these six things...
21
Then having sex with these six things should not happen to youkh
Below we will show you things you should not do after having sex. (Read: antacids when you should use) After sex, a woman can urinate immediately to release the virus, but the man can not urinate immediately because it can

health.com.kh13d

Avoid sugary drinks
5
Avoid sugary drinkskh
The average American gets more than 200 calories a day, more than four times the average intake in 1965, according to the Harvard School of Public Health. Sleep when you should use) Public Health School says

health.com.kh13d

Where to store food
1
Where to store foodkh
Keeping food in the right place in the kitchen can not only make your meal longer and tastier, but it can also protect you from food-borne illnesses (read: Baby Skin Your will be clean and not itchy if this way, daughter

health.com.kh13d

Signal 4 indicates that you will soon...
5
Signal 4 indicates that you will soon be able to experience a strokekh
Below we will show you symptoms that can tell you that you are approaching a stroke and what is? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin when doing this?

health.com.kh14d

When can a worker show up?
6
When can a worker show up?kh
Below we will show you some of the signs that show you are lacking in warmth. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin when doing this?

health.com.kh14d

Pain management in the shoulder
2
Pain management in the shoulderkh
Normally, our shoulders can move a lot, but swelling, damage, or bone changes can cause pain, which in turn diminishes their function and affects daily life. Take note

health.com.kh14d

Mr Pak, you should acknowledge the...
3
Mr Pak, you should acknowledge the early signs of 'otzim' on your childkh
The American Academy of Pediatrics says that autism can be detected at an early age by paying attention to your child's social and linguistic skills (read: your baby's skin will be clean and not itchy) Does your daughter have itchy skin?) Academy of...

health.com.kh14d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About