៤ ជំហាន ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម

វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិអាមេរិកនិយាយថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្ស ១,៧ លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថា មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយទៀតថា ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទេ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចបណ្តាលឲ្យមានជំង

(Translated) 4 steps to managing diabetes Each year, 1.7 million people in the United States are diagnosed with diabetes (read: sleeping pills when you should use them), the agency says, if not. Diabetes can be caused by the disease

Share Story

Read

Related Stories

khHealthy eating tips for overweight children
Parents should play an active role in ensuring that their children have a healthy eating plan to prevent excessive weight gain (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Skin itching, right?) Excessive excess weight is welded
khAvoid sugary drinks
The average American gets more than 200 calories a day, more than four times the average intake in 1965, according to the Harvard School of Public Health. Sleep when you should use) Public Health School says
Where to store food
1
Where to store foodkh
Keeping food in the right place in the kitchen can not only make your meal longer and tastier, but it can also protect you from food-borne illnesses (read: Baby Skin Your will be clean and not itchy if this way, daughter

health.com.kh11d

Diabetes preparation is now more...
28
Diabetes preparation is now more common among adolescentskh
(Health Research) New government research provides some information on US teens - almost 1 in 5 people have diabetes (read: Your baby's skin will be clean and not itchy) In this way, do your daughter's rhinestones

health.com.kh11d

Fatty Fish Eat Too Fat! Prevent many...
131
Fatty Fish Eat Too Fat! Prevent many diseases, even diabeteskh
Healthy Diet Essential for Maintaining Physical Health Avoid Problems! (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Does your daughter get itchy skin?) Did you know that eating fatty fish can have many health benefits?

health.com.kh11d

Do not think mangoes are healthy!
14
Do not think mangoes are healthy!kh
For the summer, it always reminds us with cold drinks, but there is also this delicious fruit, besides the sweet and the sweet, the mangoes also have many health benefits:

health.com.kh11d

Signal 4 indicates that you will soon...
5
Signal 4 indicates that you will soon be able to experience a strokekh
Below we will show you symptoms that can tell you that you are approaching a stroke and what is? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin when doing this?

health.com.kh12d

Health Tip: If you are pregnant and...
3
Health Tip: If you are pregnant and have diabeteskh
Women with diabetes should take particular precautions to ensure that both the mother and the baby are fully healthy during pregnancy (read: sleeping pills when you should use): High blood sugar in the mother can be dangerous. The baby is growing,...

health.com.kh12d

Health Tip: Keep your breath fresh
2
Health Tip: Keep your breath freshkh
The American Association of Dental Hygienists says that bad breath affects more than 40 million Americans (read: antidepressants when you should use) Regular cleaning of the teeth can help get rid of plaque. Reduces bad breath (read: skin of baby

health.com.kh12d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About