គន្លឹះបរិភោគអាហារមានសុខភាពល្អ សម្រាប់កុមារលើសទម្ងន់

ឪពុកម្តាយគួរតែដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការធានាថាកូនៗរបស់ពួកគេមានទម្លាប់ញ៉ាំមានសុខភាពល្អ ដើម្បីការពារការឡើងទម្ងន់ខ្លាំងពេក (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?) ការឡើងទម្ងន់លើសខ្លាំងពេកត្រូវបានផ្សារ

(Translated) Healthy eating tips for overweight children Parents should play an active role in ensuring that their children have a healthy eating plan to prevent excessive weight gain (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Skin itching, right?) Excessive excess weight is welded

Share Story

Read

Related Stories

khTips on using a dishwasher safe
Microwave ovens owned by the US Food and Drug Administration should be safe to use without the risk of unhealthy radiation (read: sleeping pills when you should) Burning from hot containers Or boiling water is a boon
khHelp Share! Simple tips to prevent high blood pressure
One of the most worrying aspects of high blood pressure is that it puts you at risk for many serious illnesses, including kidney failure, stroke, and heart attack (read: Your baby's skin will be clean and itchy) That way, does your daughter get itchy skin
No worries! Prevent Acne Problems...
75
No worries! Prevent Acne Problems With These Tipskh
Usually skin problems are caused by weakness and loss of natural elasticity, as well as collagen (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Does your daughter still get itchy? Aging can also be debilitating, especially if you

health.com.kh7d

There are three benefits that papaya...
5
There are three benefits that papaya can have to our healthkh
For many years, lime has always been a favorite chewing gum for our Khmer people, especially older and older, regardless of male or female.

health.com.kh7d

4 habits that make you stressed out
2
4 habits that make you stressed outkh
Living as a human is inevitable for stressful life, so many people use every means to relieve stress, however there are some bad habits that can make you even more stressed. The other unknowingly

health.com.kh7d

You are deficient in potassium and...
2
You are deficient in potassium and these symptoms will be knownkh
Potassium plays a very important role in the human body. It helps in body fluid, muscle contraction and mineral balance, as well as potassium also affects the sodium you eat.

health.com.kh7d

Eat Less Weight Loss Women Shouldn't...
26
Eat Less Weight Loss Women Shouldn't skip!kh
You want to lose weight and keep weight off should know how much this is. Although not helping to lose weight, it also helps to prevent some and not many health effects

khmerload.com6d

Insomnia, this way ensures that you...
5
Insomnia, this way ensures that you will fall asleep like a pigkh
Below we will show you how to get a good night's sleep. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin before going to bed?

health.com.kh8d

Then having sex with these six things...
21
Then having sex with these six things should not happen to youkh
Below we will show you things you should not do after having sex. (Read: antacids when you should use) After sex, a woman can urinate immediately to release the virus, but the man can not urinate immediately because it can

health.com.kh8d

Avoid sugary drinks
5
Avoid sugary drinkskh
The average American gets more than 200 calories a day, more than four times the average intake in 1965, according to the Harvard School of Public Health. Sleep when you should use) Public Health School says

health.com.kh8d

Where to store food
1
Where to store foodkh
Keeping food in the right place in the kitchen can not only make your meal longer and tastier, but it can also protect you from food-borne illnesses (read: Baby Skin Your will be clean and not itchy if this way, daughter

health.com.kh8d

Diabetes preparation is now more...
28
Diabetes preparation is now more common among adolescentskh
(Health Research) New government research provides some information on US teens - almost 1 in 5 people have diabetes (read: Your baby's skin will be clean and not itchy) In this way, do your daughter's rhinestones

health.com.kh8d

Simple ways to reduce your risk of...
10
Simple ways to reduce your risk of heart attackkh
Do you want to reduce your risk of stroke or heart attack? Sometimes, just simply, making simple and simple lifestyle changes can be extremely helpful

health.com.kh8d

When can a worker show up?
6
When can a worker show up?kh
Below we will show you some of the signs that show you are lacking in warmth. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin when doing this?

health.com.kh9d

Careful! These are the reasons why...
14
Careful! These are the reasons why you should not sleep hungrykh
Sleeping hungry is not a good practice! (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do you know that your daughter does itchy skin?) Did you know that fasting doesn't make you lose weight or because you don't have the time and energy because...

health.com.kh9d

Health Tip: Keep your breath fresh
2
Health Tip: Keep your breath freshkh
The American Association of Dental Hygienists says that bad breath affects more than 40 million Americans (read: antidepressants when you should use) Regular cleaning of the teeth can help get rid of plaque. Reduces bad breath (read: skin of baby

health.com.kh9d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About