វិធីការពារកូនមិនឲ្យរលាកបំពង់ក

មានកូនក្មេងមួយចំនួននៅពេលដែលផ្តាសាយតែងតែមានអាការៈរលាកបំពង់កជានិច្ច ដូចនេះវាធ្វើឲ្យកូនពិបាកទ្រាំណាស់ ដោយវាធ្វើឲ្យកូនតែងតែក្អកដូចកូនឆ្កែ ហើយថែមទាំងមានសម្លេងស្អកទៀតផង បើកូនមានអាការៈទាំងនេះ​ នោះកូនប្រហែលជាមានជំងឺរលាកបំពង់កហើយ តើមានវិធីអ្វីសម្រាប់ការពារនោះ

(Translated) How to prevent a baby from getting a throat infection Some babies, when colds, always have tonsils down, so it makes it hard for them to have a cough, and even a hoarse cough if they have these symptoms. You may have strep throat and what are the ways to prevent that?

Share Story

Read

Related Stories

khHealthy eating tips for overweight children
Parents should play an active role in ensuring that their children have a healthy eating plan to prevent excessive weight gain (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Skin itching, right?) Excessive excess weight is welded
khWhat to do if you have eye pain or something in your eye
If your eye hurts, you feel something stuck in your eye, or you have tears or redness, you may have scratched or rubbed your eyes (read: Baby's Skin You will be clean and not itchy if this is how your daughter is
The key is getting the old skin back...
38
The key is getting the old skin back to the babykh
Skin wrinkles like death and taxation are inevitable, but you can slow down and make your skin look younger (read: antidepressants when you should use) Academy of Dermatology American Skin offers the following simple tips to help whiten

health.com.kh10d

Pelvic inflammatory disease that you...
10
Pelvic inflammatory disease that you should be aware ofkh
Pelvic inflammatory disease, if left untreated, bacteria will multiply and multiply in the womb, cervix, fallopian tubes, ovaries and bladder. Understanding its symptoms can help you prevent the spread of infection.

health.com.kh10d

Insomnia, this way ensures that you...
5
Insomnia, this way ensures that you will fall asleep like a pigkh
Below we will show you how to get a good night's sleep. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin before going to bed?

health.com.kh11d

Then having sex with these six things...
21
Then having sex with these six things should not happen to youkh
Below we will show you things you should not do after having sex. (Read: antacids when you should use) After sex, a woman can urinate immediately to release the virus, but the man can not urinate immediately because it can

health.com.kh11d

Avoid sugary drinks
5
Avoid sugary drinkskh
The average American gets more than 200 calories a day, more than four times the average intake in 1965, according to the Harvard School of Public Health. Sleep when you should use) Public Health School says

health.com.kh11d

Where to store food
1
Where to store foodkh
Keeping food in the right place in the kitchen can not only make your meal longer and tastier, but it can also protect you from food-borne illnesses (read: Baby Skin Your will be clean and not itchy if this way, daughter

health.com.kh11d

Diabetes preparation is now more...
28
Diabetes preparation is now more common among adolescentskh
(Health Research) New government research provides some information on US teens - almost 1 in 5 people have diabetes (read: Your baby's skin will be clean and not itchy) In this way, do your daughter's rhinestones

health.com.kh11d

Signal 4 indicates that you will soon...
5
Signal 4 indicates that you will soon be able to experience a strokekh
Below we will show you symptoms that can tell you that you are approaching a stroke and what is? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin when doing this?

health.com.kh12d

When can a worker show up?
6
When can a worker show up?kh
Below we will show you some of the signs that show you are lacking in warmth. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin when doing this?

health.com.kh12d

How to prevent headaches on holidays
3
How to prevent headaches on holidayskh
The holiday season may give you a real headache, but you can take some steps to prevent them, says Dr. Bing Liao, a neuroscientist at Houston Methodist who recommends stress reduction and headaches. In advance h

health.com.kh12d

Pain management in the shoulder
2
Pain management in the shoulderkh
Normally, our shoulders can move a lot, but swelling, damage, or bone changes can cause pain, which in turn diminishes their function and affects daily life. Take note

health.com.kh12d

Mr Pak, you should acknowledge the...
3
Mr Pak, you should acknowledge the early signs of 'otzim' on your childkh
The American Academy of Pediatrics says that autism can be detected at an early age by paying attention to your child's social and linguistic skills (read: your baby's skin will be clean and not itchy) Does your daughter have itchy skin?) Academy of...

health.com.kh12d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About