តើលោកជំទាវ ស៊ូ វីឡាលីម ជាអ្នកណា? តោះមកអានប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកជំទាវ និងឯកឧត្ដម ប៉ែន វិបុល ដែលកម្រមានអ្នកបានដឹង

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពេលមានព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹងពិធីមង្គការរបស់ ឯកឧត្ដម ប៉ែន វិបុល អតីត ព្រះមហាធម្មជោតិកៈ ដែលតែងតែចុះផ្សព្វផ្សាយព្រហ្មវិហារធម៌ តាមគ្រឹះស្ថាននានាទូទាំងប្រទេស រួចមកមានគេឃើញមានមតិរិះគន់មួយចំនួន ដែលភាគច្រើនលើកឡើងថា ឯកឧត្ដម ប៉ែន វិបុល បួសសន្សំលុយដណ្ដឹងប្រពន្ធ ដែលការលើកឡើងនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជន រួមទាំងឯកឧត្ដមផ្ទាល់ផងដែរ មានការមិនពេញចិត្ត ។ ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះ ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មាន KBN យើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការមួយ អំពីរជីវប្រវត្តិរបស់លោកជំទាវ ស៊ូ វីឡាលីម ដែលជាឧត្ដមភរិយារបស់ ឯកឧត្ដម ប៉ែន វិបុល ដែលចង់បញ្ជាក់ឱ្

kbn.news8 days ago6804 Shares
Read More