ដំបូន្មានសម្រាប់ជួយឲ្យកាន់តែមានសុខភាពក្នុងពេលលែងលះគ្នា

ទើរតែពាក់កណ្តាលទៅហើយនៃប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការហើយបែរជាបញ្ចប់វិញដោយការលែងលះគ្នា ថ្វីបើចុងបញ្ចប់នៃជិវិតប្តីប្រពន្ធច្រើនតែពោរពេញទៅដោយភាពទុក្ខសោក និងអារម្មណ៍ពិបាកទទួលយក តែយកល្អគួរតែធ្វើយ៉ាងណាបែកគ្នាទាំងរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អផងដូចជា៖

(Translated) Tips for staying healthier during a divorce Almost half of married couples end up in divorces, even though the end of one's life is often filled with sadness and a sense of inadequacy, but it is better to be apart and stay healthy. Good for:

Share Story

Read

Related Stories

khDo not want the womb to be diseased, this food should not be eaten
Below we will show you what foods can cause problems for your uterus. (Read: sleeping pills when you should) Women should not eat sweets or sugary foods because when you have too much sweetener, it will cause your uterus to get into trouble.
khBe careful when immunizing your child
Immunization is a very important thing that a mother should bring for her baby because it can protect her baby from various diseases, especially newborns who need to be vaccinated regularly. What should you watch out for? (Read: Your baby's skin will...
Erection begins in the brain
9
Erection begins in the brainkh
Did you know that erection begins in the brain? Read: Sleep Medicine When you should use physical or mental stimulation, the nerve cells in the brain send chemicals to the nerve. Penis exposing the blood vessels to the penis, so blood can flow to the...

health.com.kh8d

Does everyone know how to get all...
3
Does everyone know how to get all their teeth?kh
Most people expect their teeth to grow at some point in their teenage and middle life, but while most people have one to four teeth, some never have. The third group of jaw teeth that

health.com.kh8d

The idea of ​​making a simple,...
5
The idea of ​​making a simple, healthy breakfast for a new day beginskh
Breakfast is the most important meal of the day, it's not only important because we don't eat all night, it also gives us the strength to start a new day, but daily busyness is always possible. Let's not eat

health.com.kh8d

What do they do before Chinese New Year?
244
What do they do before Chinese New Year?kh
Before the Chinese New Year, there are some things you must do and some things you can't do, so below we will tell you in detail what those things are. (Read: The skin of your baby will be clean and not itchy.) In this way, your daughter will be fine

health.com.kh9d

These things should not be in the...
4
These things should not be in the baby's roomkh
A baby's bedroom is important so when you are prepared you have to be careful about what you should not put in. (Read: sleeping pill when you should use) Do not substitute an adult bed for a baby as it may be harmful

health.com.kh9d

What should be done to keep the child...
5
What should be done to keep the child safe on the escalator?kh
Some children are always in danger when they are in the elevator, some are too crippled, so what can you do to avoid the dangers while taking the elevator? (Read: sleeping pills when you should take) while the child is riding

health.com.kh9d

What should company staff do to get...
3
What should company staff do to get pregnant early?kh
Most company employees are less likely to become pregnant after marriage because work pressure can make it difficult to get pregnant so what can be done to help them get pregnant sooner? That? (Read: sleeping pills when you should use) Exercise you

health.com.kh9d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About