ទំនៀមទម្លាប់ដែលទាក់ទងនឹងចូលឆ្នាំចិន

បច្ចុប្បន្ននេះមិនខ្វល់ថាជនជាតិខ្មែរ ឬជនជាតិណាទេតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទាំងអស់ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទាំង៣ថ្ងៃនេះ​ តើគេធ្វើអ្វីខ្លះ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) ថ្ងៃទី១ នៅថ្ងៃទី១ ជនជាតិចិនភាគច្រើនគឺតែងតែសែនកុងម៉ា ហើយអ

(Translated) Chinese New Year-related customs Nowadays, no Khmer or ethnic people always celebrate Chinese New Year, but do you know what these three Chinese New Year's do today? (Read: sleeping pills when you should take) Day 1 Most Chinese are always Sena

Share Story

Read

Related Stories

khPeriods are irregular, why not?
Below we will show you some of the reasons why menstruation is irregular. (Read: sleeping pills when you should take) Your menstrual period may be related to pregnancy. If you have sex and your period is more than seven days, you may be pregnant.
khDon't eat dinner for a long time What will your body look like?
Below we will show you the consequences that you may have after not eating for a long time. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?
What should you do next month?
5
What should you do next month?kh
Below we will show you what your mom should do in the near future. (Read: sleeping pills when you should be) Before you get close to birth, you should keep your mind relaxed, not worrying so much that you can comfort

health.com.kh6d

How to wash baby's face
5
How to wash baby's facekh
When you bathe your baby, be careful about how to flush them, because if you are not careful, it can irritate your baby and put you in harm's way. ? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, your daughter

health.com.kh6d

What is the celebration of the moon?
8
What is the celebration of the moon?kh
When you are a month old, they always celebrate the month, and according to the Chinese, they will do some rituals, do you know what? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?

health.com.kh6d

Tips for staying healthier during a...
1
Tips for staying healthier during a divorcekh
Almost half of married couples end up in divorces, even though the end of one's life is often filled with sadness and a sense of inadequacy, but it is better to be apart and stay healthy. Good for:

health.com.kh6d

Do not want the womb to be diseased,...
8
Do not want the womb to be diseased, this food should not be eatenkh
Below we will show you what foods can cause problems for your uterus. (Read: sleeping pills when you should) Women should not eat sweets or sugary foods because when you have too much sweetener, it will cause your uterus to get into trouble.

health.com.kh7d

Be careful when immunizing your child
627
Be careful when immunizing your childkh
Immunization is a very important thing that a mother should bring for her baby because it can protect her baby from various diseases, especially newborns who need to be vaccinated regularly. What should you watch out for? (Read: Your baby's skin will...

health.com.kh7d

5 types of homes that make you poorer
19
5 types of homes that make you poorerkh
Homes are important for everyone because it can make you rich or poor, so before you buy a home, you have to look closely, so what kind of house can make you poor? (Read: sleeping pills when you should use) Underground homes Underground homes are homes...

health.com.kh7d

What do they do before Chinese New Year?
244
What do they do before Chinese New Year?kh
Before the Chinese New Year, there are some things you must do and some things you can't do, so below we will tell you in detail what those things are. (Read: The skin of your baby will be clean and not itchy.) In this way, your daughter will be fine

health.com.kh8d

How to clear a house before Chinese...
4
How to clear a house before Chinese New Yearkh
Chinese New Year has a habit of cleaning the house for the New Year, and it will bring good luck to them, so below we will tell you how to clean a house faster and cleaner. Well, is there any way? (Read: sleeping pills when you should take) How

health.com.kh8d

What should be done to keep the child...
5
What should be done to keep the child safe on the escalator?kh
Some children are always in danger when they are in the elevator, some are too crippled, so what can you do to avoid the dangers while taking the elevator? (Read: sleeping pills when you should take) while the child is riding

health.com.kh8d

What should company staff do to get...
3
What should company staff do to get pregnant early?kh
Most company employees are less likely to become pregnant after marriage because work pressure can make it difficult to get pregnant so what can be done to help them get pregnant sooner? That? (Read: sleeping pills when you should use) Exercise you

health.com.kh8d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About