តើពេលបង្កក់ខែ គេប្រារព្ធពិធីអ្វីខ្លះ?

នៅពេលដែលកូនបានចំនួនមួយខែ គេតែងតែប្រារព្ធពិធីបង្កក់ខែជានិច្ច ហើយបើតាមជនជាតិចិនវិញ គេនឹងធ្វើពិធីមួយចំនួន តើអ្នកដឹងទេថាមានពិធីណាខ្លះទៅ? (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?) កាត់សក់ នៅពេលដែលកូនប

(Translated) What is the celebration of the moon? When you are a month old, they always celebrate the month, and according to the Chinese, they will do some rituals, do you know what? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?

Share Story

Read

Related Stories

khDon't eat dinner for a long time What will your body look like?
Below we will show you the consequences that you may have after not eating for a long time. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?
khWhat should you do next month?
Below we will show you what your mom should do in the near future. (Read: sleeping pills when you should be) Before you get close to birth, you should keep your mind relaxed, not worrying so much that you can comfort
How to wash baby's face
5
How to wash baby's facekh
When you bathe your baby, be careful about how to flush them, because if you are not careful, it can irritate your baby and put you in harm's way. ? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, your daughter

health.com.kh15d

Tips for staying healthier during a...
1
Tips for staying healthier during a divorcekh
Almost half of married couples end up in divorces, even though the end of one's life is often filled with sadness and a sense of inadequacy, but it is better to be apart and stay healthy. Good for:

health.com.kh15d

Be careful when immunizing your child
627
Be careful when immunizing your childkh
Immunization is a very important thing that a mother should bring for her baby because it can protect her baby from various diseases, especially newborns who need to be vaccinated regularly. What should you watch out for? (Read: Your baby's skin will...

health.com.kh16d

The appearance of a pregnant woman...
224
The appearance of a pregnant woman can tell the gender of the unborn childkh
When you're pregnant, there are a number of things that can tell you if you have a son or daughter. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh16d

Erection begins in the brain
9
Erection begins in the brainkh
Did you know that erection begins in the brain? Read: Sleep Medicine When you should use physical or mental stimulation, the nerve cells in the brain send chemicals to the nerve. Penis exposing the blood vessels to the penis, so blood can flow to the...

health.com.kh16d

The idea of ​​making a simple,...
5
The idea of ​​making a simple, healthy breakfast for a new day beginskh
Breakfast is the most important meal of the day, it's not only important because we don't eat all night, it also gives us the strength to start a new day, but daily busyness is always possible. Let's not eat

health.com.kh16d

What do they do before Chinese New Year?
244
What do they do before Chinese New Year?kh
Before the Chinese New Year, there are some things you must do and some things you can't do, so below we will tell you in detail what those things are. (Read: The skin of your baby will be clean and not itchy.) In this way, your daughter will be fine

health.com.kh17d

These things should not be in the...
4
These things should not be in the baby's roomkh
A baby's bedroom is important so when you are prepared you have to be careful about what you should not put in. (Read: sleeping pill when you should use) Do not substitute an adult bed for a baby as it may be harmful

health.com.kh17d

What should be done to keep the child...
5
What should be done to keep the child safe on the escalator?kh
Some children are always in danger when they are in the elevator, some are too crippled, so what can you do to avoid the dangers while taking the elevator? (Read: sleeping pills when you should take) while the child is riding

health.com.kh17d

What should company staff do to get...
3
What should company staff do to get pregnant early?kh
Most company employees are less likely to become pregnant after marriage because work pressure can make it difficult to get pregnant so what can be done to help them get pregnant sooner? That? (Read: sleeping pills when you should use) Exercise you

health.com.kh17d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About