វីតាមីន B1៖ ប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដែលអ្នកគួរដឹង

វីតាមីន B1 ឬហៅថា Thiamine គឺជាជីវជាតិដ៏សំខាន់ដែលរាងកាយត្រូវការដើម្បីថែរក្សាសុខភាពសរសៃប្រសាទ សាច់ដុំ និងសុខភាពបេះដូង វីតាមីននេះមិនខុសពីវីតាមីន B ផ្សេងៗដែរ គឺជាប្រភេទវីតាមីនរលាយក្នុងទឹក ហើយក៏ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការរំលាយជាតិស្ករផងដែរ។

(Translated) Vitamin B1: Health Benefits You Should Know Vitamin B1, or thiamine, is an essential nutrient that the body needs to maintain muscle, nerve, and heart health. This vitamin, unlike other B vitamins, is a water-soluble vitamin and plays an important role in digestion. Also sugar

Share Story

Read

Related Stories

khCan Diabetics Eat Mushrooms?
Diabetes is recognized by high blood sugar, so to control and treat is to have a healthy diet that can lower blood sugar, but this sounds easy but not It's easy to do
kh3 protein-rich foods that can promote weight loss
To lose weight or maintain a healthy weight, you need to eat enough and exercise regularly, but most people find it difficult to do so, however, scientists have discovered a protein.
Should read! The most important...
17
Should read! The most important nutrients for runnerskh
Running can burn a lot of calories (read: your baby's skin will be clean and not itchy. Do you get itchy skin?) However, if you apply it Too much of a bad thing is that the body will be exposed to stress or stress

health.com.kh15d

The idea of ​​making a simple,...
5
The idea of ​​making a simple, healthy breakfast for a new day beginskh
Breakfast is the most important meal of the day, it's not only important because we don't eat all night, it also gives us the strength to start a new day, but daily busyness is always possible. Let's not eat

health.com.kh17d

Does taking too much vitamin C have...
8
Does taking too much vitamin C have side effects?kh
Vitamin C is one of the most important vitamins and minerals found in most fruits and vegetables, getting enough of this vitamin is important for maintaining immune function. It also plays an important role in wound healing. The bones are stronger and...

health.com.kh17d

Should read! Why eat blueberries?
16
Should read! Why eat blueberries?kh
Blueberries are a blue fruit that is rich in antioxidants (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? Most of us probably It is not known whether this fruit can help maintain good health

health.com.kh17d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About