តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចញ៉ាំផ្សិតបានទេ?

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្គាល់ដឹងតាមរយៈការលើសជាតិស្ករក្នុងឈាម ដូច្នេះហើយដើម្បីគ្រប់គ្រង និងព្យាបាល គឺត្រូវមានរបបអាហារផ្តល់សុខភាពដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះមកធម្មតាវិញ ប៉ុន្តែរឿងនេះស្តាប់ទៅដូចស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែមិនមែនស្រួលធ្វើឡើយ

(Translated) Can Diabetics Eat Mushrooms? Diabetes is recognized by high blood sugar, so to control and treat is to have a healthy diet that can lower blood sugar, but this sounds easy but not It's easy to do

Share Story

Read

Related Stories

kh3 protein-rich foods that can promote weight loss
To lose weight or maintain a healthy weight, you need to eat enough and exercise regularly, but most people find it difficult to do so, however, scientists have discovered a protein.
khWhen you are under weight, you are very careful, especially diabetes
Diabetic women who are properly cared for can usually give birth to healthy children. Read: Antidepressants when you should be using however you have low blood sugar High means that the baby also has low blood sugar
Can you eat "hungry"? This vegetable...
139
Can you eat "hungry"? This vegetable is good for health, preventing many diseaseskh
Dandruff is one of the most abundant vegetables in Cambodia (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? Even though most of us are familiar and diligent. Eat this vegetable, however you may not know the article

health.com.kh16d

The cause of "miscarriage" is not known
3
The cause of "miscarriage" is not knownkh
Miscarriages may occur as spontaneous miscarriages and abortions The cause of miscarriage is not known. Most miscarriages that occur in the first trimester of pregnancy are caused. Up by chromosome abnormalities in children. Read: Antacids when you...

health.com.kh17d

What habits make blood sugar high so...
5
politicsWhat habits make blood sugar high so fast? 13, Jan 2020, 6:59 pmkh
High blood sugar can pose a health risk, especially the risk of diabetes, what habits can limit Unusual high blood sugar?

thmeythmey.com17d

Eating more fatty foods will decrease...
3
Eating more fatty foods will decrease the ability of the brainkh
Fatty foods are not only found in fast food, but also in the workplace, restaurants, schools and homes, or most foods cooked with frying or using too much oil are considered. The food is fat

health.com.kh17d

The idea of ​​making a simple,...
5
The idea of ​​making a simple, healthy breakfast for a new day beginskh
Breakfast is the most important meal of the day, it's not only important because we don't eat all night, it also gives us the strength to start a new day, but daily busyness is always possible. Let's not eat

health.com.kh17d

Does taking too much vitamin C have...
8
Does taking too much vitamin C have side effects?kh
Vitamin C is one of the most important vitamins and minerals found in most fruits and vegetables, getting enough of this vitamin is important for maintaining immune function. It also plays an important role in wound healing. The bones are stronger and...

health.com.kh17d

Should read! Why eat blueberries?
16
Should read! Why eat blueberries?kh
Blueberries are a blue fruit that is rich in antioxidants (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? Most of us probably It is not known whether this fruit can help maintain good health

health.com.kh17d

Not only is delicious, "grapes" can...
41
Not only is delicious, "grapes" can prevent many diseases, even cancerkh
Grapes are one of the sweetest and most popular fruits worldwide (read: your baby's skin will be clean and not itchy.) Is your daughter still itchy? Most of us are familiar with this fruit, but maybe

pressnews.today16d

What habits make blood sugar high so...
1
What habits make blood sugar high so fast?kh
High blood sugar can be especially dangerous for your health, especially if your risk of diabetes is low Unusual high blood sugar? 1. Eat gluten-free beverages or contain artificial sweeteners

rasmeinews.com17d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About