ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា​ចេញទឹកមាត់ច្រើនខុសធម្មតា តើវាជាជំងឺអ្វី?

ទឹកមាត់ចេញច្រើនពេក ជាធម្មតា គឺជាបញ្ហាដែលកើតមានម្តងម្កាល ហើយកម្រក្លាយជាបញ្ហាគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភណាស់ អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ? ជាធម្មតា ក្រពេញទឹកមាត់ផលិតទឹកមាត់ប្រហែល ០,៥ ទៅ ១,៥ ល

(Translated) I felt unusually spit, what was it? Excessive saliva is usually an occasional problem and rarely a cause for concern. Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. No? Normally salivary glands produce about 0.5 to 1.5 liters of saliva

Share Story

Read

Related Stories

khWhy do you urinate and still want to go to the bathroom?
Below we will show you why women always want to go to the bathroom. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?
khWhat causes blackheads?
Below we will show you why blackness is possible. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do you know that your daughter has itchy skin?) In fact, your baby's white or black skin may be due to hereditary problems.
What are the concerns?
8
What are the concerns?kh
Anxiety in money or family problems is a common occurrence, but for someone with generalized anxiety disorder (GAD), excessive anxiety may lead people.

health.com.kh12d

What should you do next month?
5
What should you do next month?kh
Below we will show you what your mom should do in the near future. (Read: sleeping pills when you should be) Before you get close to birth, you should keep your mind relaxed, not worrying so much that you can comfort

health.com.kh13d

How to wash baby's face
5
How to wash baby's facekh
When you bathe your baby, be careful about how to flush them, because if you are not careful, it can irritate your baby and put you in harm's way. ? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, your daughter

health.com.kh13d

What is the celebration of the moon?
8
What is the celebration of the moon?kh
When you are a month old, they always celebrate the month, and according to the Chinese, they will do some rituals, do you know what? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?

health.com.kh13d

If a lump in the breast is seen, get...
11
If a lump in the breast is seen, get medical help immediatelykh
The nipple may look and feel different. If you have a nipple, you may notice that: Read on: Sleep Medicine When You Should Use • There is a lump in the breast with clear edges. • It gradually enlarges in the breast and is different from the surrounding...

health.com.kh13d

It is obvious that the vagina is...
6
It is obvious that the vagina is narrow and if the woman has the following signskh
Vaginal narrowing refers to thinning, dryness and inflammation on the walls of the vagina because the body does not have enough estrogen. Can also occur during breastfeeding

health.com.kh13d

Kidney pain and remedies to prevent...
13
Kidney pain and remedies to prevent seriousnesskh
The most common cause of kidney pain is a sprained or bruised muscle or tendon, especially in athletes who play sports such as football and volleyball. Read: Your baby's skin will be clean and itchy. That way, does your daughter get itchy skin? Kidney...

health.com.kh13d

Tips for staying healthier during a...
1
Tips for staying healthier during a divorcekh
Almost half of married couples end up in divorces, even though the end of one's life is often filled with sadness and a sense of inadequacy, but it is better to be apart and stay healthy. Good for:

health.com.kh13d

Do not want the womb to be diseased,...
8
Do not want the womb to be diseased, this food should not be eatenkh
Below we will show you what foods can cause problems for your uterus. (Read: sleeping pills when you should) Women should not eat sweets or sugary foods because when you have too much sweetener, it will cause your uterus to get into trouble.

health.com.kh14d

Be careful when immunizing your child
627
Be careful when immunizing your childkh
Immunization is a very important thing that a mother should bring for her baby because it can protect her baby from various diseases, especially newborns who need to be vaccinated regularly. What should you watch out for? (Read: Your baby's skin will...

health.com.kh14d

Does everyone know how to get all...
3
Does everyone know how to get all their teeth?kh
Most people expect their teeth to grow at some point in their teenage and middle life, but while most people have one to four teeth, some never have. The third group of jaw teeth that

health.com.kh14d

Does a colonoscopy hurt?
2
Does a colonoscopy hurt?kh
Although colonoscopy is a medical technique that many people often dread, it is one of the most effective ways to prevent colon cancer - just a few days of bowel or rectal discomfort can save a life. You are

health.com.kh14d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About