នៅពេលបរិភោគបាយជុំគ្នាចូលឆ្នាំចិន តើអ្នកមិនអាចនិយាយអ្វី?

នៅថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនរួច ក្នុងពេលដែលអ្នកបរិភោគបាយជុំគ្នា ប្រសិនជាអ្នកនិយាយអ្វីខុស វានឹងអាចនាំយកសំណាងអាក្រក់មករកអ្នក តើមានពាក្យអ្វីខ្លះទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគបាយជុំគ្នា នឹងមានចាស់ទុំគៀបម្ហូបឲ្យអ្នក ដូចនេះបើអ្នកឆ្អែតហើយ

(Translated) What can you not say when eating Chinese New Year? What are the words on Chinese New Year and when you have a meal together, if you say something wrong it will bring you bad luck? (Read: sleeping pills, when you should eat) When you eat together, the elders will prepare you food, so if you are full

Share Story

Read

Related Stories

khWhat fruit should you spend on Chinese New Year to bring in big wealth?
Fruits are the most important thing when it is the same day as Chinese New Year, so if you pay the right amount of fruit, then what are the fruits you should eat? (Read: sleeping pills when you should use) Bananas You must eat bananas because at the...
khPeriods are irregular, why not?
Below we will show you some of the reasons why menstruation is irregular. (Read: sleeping pills when you should take) Your menstrual period may be related to pregnancy. If you have sex and your period is more than seven days, you may be pregnant.
Don't eat dinner for a long time What...
72
Don't eat dinner for a long time What will your body look like?kh
Below we will show you the consequences that you may have after not eating for a long time. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh13d

What should you do next month?
5
What should you do next month?kh
Below we will show you what your mom should do in the near future. (Read: sleeping pills when you should be) Before you get close to birth, you should keep your mind relaxed, not worrying so much that you can comfort

health.com.kh13d

How to wash baby's face
5
How to wash baby's facekh
When you bathe your baby, be careful about how to flush them, because if you are not careful, it can irritate your baby and put you in harm's way. ? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, your daughter

health.com.kh13d

What is the celebration of the moon?
8
What is the celebration of the moon?kh
When you are a month old, they always celebrate the month, and according to the Chinese, they will do some rituals, do you know what? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?

health.com.kh13d

Chinese New Year-related customs
64
Chinese New Year-related customskh
Nowadays, no Khmer or ethnic people always celebrate Chinese New Year, but do you know what these three Chinese New Year's do today? (Read: sleeping pills when you should take) Day 1 Most Chinese are always Sena

health.com.kh13d

Tips for staying healthier during a...
1
Tips for staying healthier during a divorcekh
Almost half of married couples end up in divorces, even though the end of one's life is often filled with sadness and a sense of inadequacy, but it is better to be apart and stay healthy. Good for:

health.com.kh13d

Do not want the womb to be diseased,...
8
Do not want the womb to be diseased, this food should not be eatenkh
Below we will show you what foods can cause problems for your uterus. (Read: sleeping pills when you should) Women should not eat sweets or sugary foods because when you have too much sweetener, it will cause your uterus to get into trouble.

health.com.kh14d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About