មូលហេតុអ្វី ធ្វើឲ្យស្បែកទារកក្នុងផ្ទៃ ខ្មៅ?

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមូលហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃខ្មៅ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?) តាមពិតទៅ ស្បែករបស់កូនក្នុងផ្ទៃ ស ឬខ្មៅ អាចបណ្តាលមកពីបញ្ហាតណពូជ។

(Translated) What causes blackheads? Below we will show you why blackness is possible. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do you know that your daughter has itchy skin?) In fact, your baby's white or black skin may be due to hereditary problems.

Share Story

Read

Related Stories

khWhy do you urinate and still want to go to the bathroom?
Below we will show you why women always want to go to the bathroom. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?
khWhat does a mother eat in the womb?
Below we will show you some foods that make your pregnancy white. (Read: Antacids when you should use) Apples are skin whitening and can also help digestion, so the mother can eat during pregnancy because
I felt unusually spit, what was it?
7
I felt unusually spit, what was it?kh
Excessive saliva is usually an occasional problem and rarely a cause for concern. Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. No? Normally salivary glands produce about 0.5 to 1.5 liters of saliva

health.com.kh15d

What are the concerns?
8
What are the concerns?kh
Anxiety in money or family problems is a common occurrence, but for someone with generalized anxiety disorder (GAD), excessive anxiety may lead people.

health.com.kh15d

Don't eat dinner for a long time What...
72
Don't eat dinner for a long time What will your body look like?kh
Below we will show you the consequences that you may have after not eating for a long time. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh16d

What should you do next month?
5
What should you do next month?kh
Below we will show you what your mom should do in the near future. (Read: sleeping pills when you should be) Before you get close to birth, you should keep your mind relaxed, not worrying so much that you can comfort

health.com.kh16d

How to wash baby's face
5
How to wash baby's facekh
When you bathe your baby, be careful about how to flush them, because if you are not careful, it can irritate your baby and put you in harm's way. ? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, your daughter

health.com.kh16d

What is the celebration of the moon?
8
What is the celebration of the moon?kh
When you are a month old, they always celebrate the month, and according to the Chinese, they will do some rituals, do you know what? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?

health.com.kh16d

When you are under weight, you are...
10
When you are under weight, you are very careful, especially diabeteskh
Diabetic women who are properly cared for can usually give birth to healthy children. Read: Antidepressants when you should be using however you have low blood sugar High means that the baby also has low blood sugar

health.com.kh16d

Be careful when immunizing your child
627
Be careful when immunizing your childkh
Immunization is a very important thing that a mother should bring for her baby because it can protect her baby from various diseases, especially newborns who need to be vaccinated regularly. What should you watch out for? (Read: Your baby's skin will...

health.com.kh17d

The appearance of a pregnant woman...
224
The appearance of a pregnant woman can tell the gender of the unborn childkh
When you're pregnant, there are a number of things that can tell you if you have a son or daughter. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh17d

Those at high risk and should get the...
8
Those at high risk and should get the flu vaccine are ...kh
The annual flu vaccine is recommended for those older than 6 months, especially as it is recommended for those at high risk for severe complications of the flu, such as pneumonia. You will be clean and not itchy if done right

health.com.kh17d

Nausea or feeling of inadequate...
3
Nausea or feeling of inadequate breathingkh
Nausea or feeling like having trouble breathing is a medical term for dyspnea, which tends to vary with each person, sometimes described as tense or feeling depressed. Read: Your baby's skin will be clean

health.com.kh17d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About