អាការៈព្រមានដែលបញ្ជាក់ថា កូនអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកហើយ

ភ្នែកដែលមានសុខភាពល្អគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធំធាត់របស់កុមារ ភ្នែកគឺជាផ្នែកមួួយសកម្មសម្រាប់រាងកាយ ហើយក៏ត្រូវតែមានការថែទាំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឃើញមានសុខភាពល្អ និងធានាថាមានគុណភាពល្អសម្រាប់ជីវិត។ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ វាអាចជារឿងកាន់

(Translated) Warning signs that your child is having eye problems A healthy eye is essential for a child's development. The eye is an active part of the body and must be taken seriously to see good health and ensure a good quality of life as a parent. Hold on

Share Story

Read

Related Stories

khMothers infected with coronavirus in China give birth to healthy children
A 33-year-old Chinese woman infected with the new coronavirus has given birth to a healthy, unwell mother, which happened in the north-west of Shaanxi province. Chinese This Chinese woman
khMarriage cannot go on when this happens
Below we will show you things that can destroy your family. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) When the couple becomes speechless, there is no word.
A sweet marriage will turn sour...
21
A sweet marriage will turn sour because of these nine actskh
If you don't want your marriage to be in trouble, you should avoid the following nine: What? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do not your daughter get itchy skin?) You should not tie your husband too tight when he is free.

health.com.kh10d

Diabetes often causes foot problems
14
Diabetes often causes foot problemskh
People with diabetes have multiple complications that often affect the feet, including loss of blood flow or nerve damage. Diabetics should be aware of the major symptoms of the disease. Below:

health.com.kh10d

How parents can protect their...
3
How parents can protect their children from the common coldkh
The immune system of infants and toddlers is growing, which may put them at greater risk of getting flu. However, to protect your baby from the cold, parents should take the following measures: This:

health.com.kh10d

Cooking like this, cancer will run to...
100
Cooking like this, cancer will run to youkh
Below we will show you how to cook food that can make you cancer. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? After your cooking, you should wash it.

health.com.kh11d

My baby, oh, blood, nose, nose, does...
37
My baby, oh, blood, nose, nose, does he have anything to know?kh
The inside of the baby's nose is smooth, thin and prone to breakage or damage and causes less or less bleeding (read: sleeping pills when you should) This can be caused by: 1. Touching or sneezing. Too much nose 2. Nosebleeds too strong 3. The inside...

health.com.kh11d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About