ខោអាវកូនបោកបែបនេះ ទើបអាចកំចាត់មេរោគបាន

ដើម្បីសុខភាពកូនអ្នកល្អ អ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នពីការបោកខោអាវរបស់កូន តើគួរធ្វើបោកដូចម្តេច? (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?) នៅពេលដែលវាប្រលាក់ អ្នកត្រូវតែបោកភ្លាម ព្រោះដើម្បីកំចាត់មេរោគបាន។

(Translated) This kind of laundry detergent can only be disinfected To keep your baby healthy, you should be careful about washing your baby. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) When it is dry, you have to wash it immediately because of the antiseptic.

Share Story

Read

Related Stories

khBe careful about washing your hands, so that your hands are not damaged
Below we will show you how to wash your hands without getting your hands rashed. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) Hand washing is based on your condition, so you should wash your hands...
khBesides, you should not strain your baby
Below we will show you how much time you should spend to educate them. (Read: antacids when you should use) When your child likes to play hazardous things like power play, electrical wiring and some other things if you talk twice or three times
Abnormalities or symptoms of penile...
5
Abnormalities or symptoms of penile cancerkh
You should be aware of any abnormalities or symptoms of penis cancer that include: 1. enlargement or pain in the penis that does not heal within 4 weeks 2. Bleeding from the penis or under the penis 3. The smell from your penis. Thick or white penis

health.com.kh9d

Symptoms warning of pericarditis
6
Symptoms warning of pericarditiskh
Pericarditis causes chest pain and high temperatures (fever). It's not serious, but it can cause many complications. Seek medical advice from your doctor if you have frequent chest pain. (Read: sleeping pills when you should use) White

health.com.kh9d

Easy tips for weaning a baby
10
Easy tips for weaning a babykh
Start slowly and expect to see signs of frustration from your baby at first (read: skin, your baby will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? Here are some easy tips for breastfeeding: 1. Stop breastfeeding: Take a look

health.com.kh9d

Mothers infected with coronavirus in...
10
Mothers infected with coronavirus in China give birth to healthy childrenkh
A 33-year-old Chinese woman infected with the new coronavirus has given birth to a healthy, unwell mother, which happened in the north-west of Shaanxi province. Chinese This Chinese woman

health.com.kh9d

Warning signs that your child is...
4
Warning signs that your child is having eye problemskh
A healthy eye is essential for a child's development. The eye is an active part of the body and must be taken seriously to see good health and ensure a good quality of life as a parent. Hold on

health.com.kh9d

Marriage cannot go on when this happens
16
Marriage cannot go on when this happenskh
Below we will show you things that can destroy your family. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) When the couple becomes speechless, there is no word.

health.com.kh10d

Within 48 hours, Mi and Khu are...
92
Within 48 hours, Mi and Khu are preparing for the big treasurekh
Below we will show you the rewards of the years above. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do you get your daughter itching?)

health.com.kh10d

A sweet marriage will turn sour...
21
A sweet marriage will turn sour because of these nine actskh
If you don't want your marriage to be in trouble, you should avoid the following nine: What? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do not your daughter get itchy skin?) You should not tie your husband too tight when he is free.

health.com.kh10d

Like to eat salty while pregnant,...
5
Like to eat salty while pregnant, beware of dangerkh
Salty taste can make foods look good and last longer, but for pregnant women, eating too much salt can put your body at risk, so be careful and don't be too salty. Absolutely (read: skin of your baby)

health.com.kh10d

Don't skip! What types of tubers...
31
Don't skip! What types of tubers should you eat for better health?kh
Know what foods you should include in your daily diet for optimal health benefits? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? Do not worry! Today, the website Health.co

health.com.kh10d

Diabetes often causes foot problems
14
Diabetes often causes foot problemskh
People with diabetes have multiple complications that often affect the feet, including loss of blood flow or nerve damage. Diabetics should be aware of the major symptoms of the disease. Below:

health.com.kh10d

How parents can protect their...
3
How parents can protect their children from the common coldkh
The immune system of infants and toddlers is growing, which may put them at greater risk of getting flu. However, to protect your baby from the cold, parents should take the following measures: This:

health.com.kh10d

Cooking like this, cancer will run to...
100
Cooking like this, cancer will run to youkh
Below we will show you how to cook food that can make you cancer. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? After your cooking, you should wash it.

health.com.kh11d

Whoever marries these men will be happy
30
Whoever marries these men will be happykh
There are some men who, although married, still love their wives the same way they do their best to love their wives, so what year are men born? (Read: sleeping pills when you should take) That year they were the ones who always helped achieve the...

health.com.kh11d

I have night sweats, what is it?
6
I have night sweats, what is it?kh
Most people sweat at night, but if you often wake up with a wet bath, check it out by a specialist (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) This way your daughter Itchy skin?) The night sweats are: It is normal

health.com.kh11d

I want to abort an 8-month-old baby,...
6
I want to abort an 8-month-old baby, should I be fed more?kh
Whole breastfeeding babies need supplements that breast milk cannot provide, such as vitamin D (read: skin, your baby will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? ?) If you disconnect your baby before they reach the day

health.com.kh11d

Paracetamol, don't just eat! Who...
30
Paracetamol, don't just eat! Who Should Be Careful?kh
Most people can safely take paracetamol, including: 1. Pregnant women. Breastfeeding 3. Kids Over 2 Months - Low Level Recommended for Toddlers (Read: Your Baby's Skin Will Be Clean And Itchy

health.com.kh11d

Symptoms of non-allergic rhinitis
13
Symptoms of non-allergic rhinitiskh
Allergic rhinitis is an inflammation of the nasal cavity that is not caused by allergic rhinitis. An allergic rhinitis, such as pollen, is a separate disorder known as sinusitis. Alecie (read: sleeping pills when you should

health.com.kh11d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About