ផ្លែបឺរីល្អសម្រាប់ញ៉ាំជាអាហារសម្រន់ដូចម្តេចខ្លះទៅ?

អាហារគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើង ហើយយើងក៏តែងតែស្វែងរកអាហារណាដែលឆ្ងាញ់ៗ និងផ្តល់សុខភាពដើម្បីទទួលទានផងដែរ អាហារដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការថែរក្សាសុខភាព ដូច្នេះយើងគួរតែជ្រើសរើសអាហារដែល

(Translated) How good is a berry to snack on? Food is a very important part of our lives and we also always look for delicious and healthy foods to eat. Food plays an important role in health care so we should choose foods that are healthy.

Share Story

Read

Related Stories

khHow to avoid weight gain during the winter
Weight gain during and after menopause is a common occurrence and can have many health consequences, however, women can avoid menopause through:
khDon't skip! Simple tips to reduce fasting blood triglycerides in your blood
Most of us have probably heard about good and bad cholesterol, which is usually bad cholesterol can affect the blood vessels by causing hardening and narrowing while good cholesterol for health. It reduces the level of bad cholesterol
Careful! These problems will occur if...
11
Careful! These problems will occur if the pancreas fails to function properlykh
The pancreas is an important part of the digestive system (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do not your daughter get itchy skin? Acid is eaten only by the stomach, the enzyme released

health.com.kh10d

A well-balanced and healthy diet guide
3
A well-balanced and healthy diet guidekh
Eatwell's Guide suggests that for a balanced and healthy diet, people should try: (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? ?) 1. Eat 5 meals a day. Eat a basic meal

health.com.kh11d

5 Ways to Control Hypertension
1
5 Ways to Control Hypertensionkh
Heart disease is the number one cause of death worldwide, a heart disease associated with deadly diseases such as heart attacks, strokes, heart failure, which is caused by high blood pressure.

health.com.kh11d

This kind of laundry detergent can...
9
This kind of laundry detergent can only be disinfectedkh
To keep your baby healthy, you should be careful about washing your baby. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) When it is dry, you have to wash it immediately because of the antiseptic.

health.com.kh12d

Abnormalities or symptoms of penile...
5
Abnormalities or symptoms of penile cancerkh
You should be aware of any abnormalities or symptoms of penis cancer that include: 1. enlargement or pain in the penis that does not heal within 4 weeks 2. Bleeding from the penis or under the penis 3. The smell from your penis. Thick or white penis

health.com.kh12d

Just can't sleep? Next time, try...
7
Just can't sleep? Next time, try these foods and go to sleepkh
Today, we live in a non-stop working society, so we often leave behind and return to the hard work of forgetting to sleep, but this is not the case. That's right. Sleep exists

health.com.kh12d

Want to lose belly fat fast? Include...
5
Want to lose belly fat fast? Include these two foods in your dietkh
Do you feel that your weight scales are not reaching your desired goal after a long weight loss and the chances that you will reach those goals can be difficult if you have a poor diet while When it does not exist

health.com.kh12d

Warning signs that your child is...
4
Warning signs that your child is having eye problemskh
A healthy eye is essential for a child's development. The eye is an active part of the body and must be taken seriously to see good health and ensure a good quality of life as a parent. Hold on

health.com.kh12d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About