ម្ចាស់សណ្ឋាគារមួយនៅខេត្តព្រះវិហារ ប្រកាសផ្តល់សណ្ឋាគាររបស់ខ្លួន ជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

(ព្រះវិហា)៖ ម្ចាស់សណ្ឋាគារព្រះវិហារជ័យ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសផ្តល់ទីតាំងសណ្ឋាគាររបស់ខ្លួន ដែលមានចំនួន៤២បន្ទប់ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បីឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាកន្លែង ត្រៀមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ក្រៅតែពីការផ្តល

(Translated) Preah Vihear Hotel Owner Announces Offering 19 Hotel Coverage of Joining Patients (Preah Vihear) - The owner of Preah Vihear Temple on March 23, 2020 has announced the opening of its 42-room hotel in Preah Vihear province to be used by Provincial Health Department as a treatment facility for Kovid 19 patients. From the delivery

Share Story

Read

Photos

Related Stories

khDonors' donations to anti-Kov 19 campaign are nearly $ 9 million
(Phnom Penh): Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has said that charitable donations for anti-Kov 19 campaign are worth nearly US $ 9 million and Prime Minister Hun Sen's confirmation came in the morning. March 25th
khHun Sen Says No Plan to Close Restaurants, Cafes, Factories
(Phnom Penh) - Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen announced on March 25, 2020 that the government has no plans to close the market of restaurants, cafes and factories, but to improve sanitation at the site. On the...
Samdech Techo Hun Sen: Cambodia Proud...
253
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen: Cambodia Proud of All 19 HIV Patients on Cambodia Land Must Have Free Treatment (Video inside)kh
(Phnom Penh): Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen and President of the National Committee for the Prevention of Tuberculosis 19, on March 25, 2020, said that despite Cambodia being poor, Cambodia has great support....

freshnewsasia.com9d

Samdech Techo Hun Sen: Cambodia Will...
97
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen: Cambodia Will Beat Victory 19 (Video inside)kh
(Phnom Penh): Although COVID-19 has been occurring daily in Cambodia, Cambodia's Prime Minister Samdech Techo Hun Sen has expressed his confidence that Cambodia will overcome the disease. Through the unity of the people

freshnewsasia.com9d

Samdech Techo Hun Sen asks all media...
93
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen asks all media to spread COVID-19's educational message (Video inside)kh
(Phnom Penh): President of the Royal Government of Cambodia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has asked all the media to spread the message of education on disease prevention as it is currently spreading in Cambodia. Sen

freshnewsasia.com9d

Donation from King Norodom Sihamoni...
58
politicsហ៊ុន សែនDonation from King Norodom Sihamoni to $ 19 Million (Video Inside)kh
(Phnom Penh): Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has said that charitable donations for anti-Kov 19 campaign are worth nearly US $ 9 million and Prime Minister Hun Sen's confirmation came in the morning. March 25th

freshnewsasia.com9d

Samdech Hun Sen urges people not to...
1
politicsហ៊ុន សែនSamdech Hun Sen urges people not to leave their homes if it is not necessary to prevent infection with the Kov-19kh
Phnom Penh: All People Do Not Leave Home If It Is Not Needed To Prevent HIV Infection During Samdech Techo Hun Sen, The Prime Minister of Cambodia made this call on the occasion of Samdech Techo Hun Sen's medical visit. Fr.

nkdnews.com9d

People support as Samdech Techo Hun...
41
politicsហ៊ុន សែនPeople support as Samdech Techo Hun Sen says he firmly believes that Cambodia will overcome Ivory Coast 19kh
Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has expressed his firm belief that Cambodia will overcome the disease 19 through uniting, fighting and defending Khmer people across the country despite the disease of Covid-19...

nkdnews.com9d

Cambodia prepares more than 3,000...
3
politicsCambodia prepares more than 3,000 rooms for the care and treatment of COVID-19 patientskh
(PHNOM PENH) - Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (R) and President of the National Committee for the Prevention of Diseases COVID-19 on the morning of March 25, 2020 announced that Cambodia is ready for more than...

khmertalking.com9d

Prime Minister Samdech Akka Moha Sena...
122
politicsហ៊ុន សែនPrime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodiakh
(Phnom Penh) - On the morning of March 25, 2020, Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen met with more than 400 Samdech Techo Volunteer Doctors before their mission with the Ministry of Health to fight the disease. 19...

freshnewsasia.com9d

Samdech Techo Hun Sen Calls on People...
1126
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen Calls on People to Never Leave Home If It Is Not Neededkh
(Phnom Penh): Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen called on all people to not leave their homes without the need to prevent infection. Volunteer for

freshnewsasia.com9d

Hun Sen announces that Cambodia...
29
politicsហ៊ុន សែនHun Sen announces that Cambodia prepares more than 3,000 rooms for the care and treatment of COVID-19 (Video inside)kh
(PHNOM PENH) - Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (R) and President of the National Committee for the Prevention of Disease (COVID-19) on the morning of March 25, 2020 announced that Cambodia is ready for more than...

freshnewsasia.com9d

Two Frenchmen found in Preah Sihanouk...
47
politicsTwo Frenchmen found in Preah Sihanouk province have been infected with HIV, bringing the total number of cases to 93 in Cambodia.kh
Phnom Penh, March 25, 2020 - Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen announces that Cambodia has found the first of these 400 cases of Covid-19 volunteer doctors at the Peace Palace. Two more Frenchmen

freshnewsasia.com9d

The first hotel owner in Takeo...
6
politicsThe first hotel owner in Takeo decided to give the hotel a Cure-19 treatmentkh
Takeo Provincial Prime Minister Hun Sen has ordered provincial governors to rent hotels, guesthouses, and schools to treat people with the disease, and while many countries are facing the disease - Cambodia is also a country

nkdnews.com9d

Update: Samdech Akka Moha Sena Padei...
1
politicsUpdate: Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia visits more than 400 volunteerskh
Phnom Penh: Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, meets here on Wednesday morning on the occasion of the 2nd lunar month. About 422 of them were satisfied before they went off

nkdnews.com9d

The strong men of Cambodia. Techo Sen...
19
politicsThe strong men of Cambodia. Techo Sen Announces Legal Action for Continuing Mass Vendors at Pharmacies and Margin Closing Pharmacieskh
Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has announced that the Ministry of Labor has taken action against pharmacy salesmen who continue to raise their prices, seize the masses from all shops and conduct legal studies. Stop

peoplenews.asia9d

Keynote Address by Samdech Akka Moha...
2
politicsហ៊ុន សែនKeynote Address by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia on the Occasion of Visiting 400 Covid-19 Volunteer Doctors at Peace Palacekh
Phnom Penh: Samdech Techo Hun Sen Said That the Battle of Kov 19 was different from the war some known from the enemy position, but the battle with Kov 19 did not know it - Samdech Techo Hun Sen Called Ivory 19 is a shadowy monster. - Samdech Techo Hun...

nkdnews.com9d

Samdech Hun Sen announces more than...
34
politicsហ៊ុន សែនSamdech Hun Sen announces more than 3,000 rooms nationwide for the treatment and treatment of polio 19 caseskh
Cambodia's Prime Minister Hun Sen announces more than 3,000 rooms nationwide for the treatment and treatment of the disease in 19 cases of increased infection. In the prevention of vasculitis

cns12news.com9d

Capital Council Medical Gifts Donate...
1
politicsCapital Council Medical Gifts Donate Medical Supplies and Drinks to Health Officers at Chak Angre Health Center in Preparing for Treatment of COVID-19kh
(Phnom Penh): The Council of Pharmacists Phnom Penh Provides Gifts and Medical Supplies to Officers in Jakarta, March 24, 2020, one of four locations in Phnom Penh. Leave for information

khmertalking.com9d

Council Pharmacists Donate Medical...
politicsCouncil Pharmacists Donate Medical Supplies and Drinks to Health Officers at Chak Angre Health Center in Preparing for Treatment of COVID-19kh
(Phnom Penh): The Council of Pharmacists Phnom Penh Provides Gifts and Medical Supplies to Officers in Jakarta, March 24, 2020, one of four locations in Phnom Penh. Leave for information

freshnewsasia.com9d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About