បើមានផ្ទៃពោះនៅអាយុ ៣៥ឆ្នាំអ៊ីចឹង គួរតែត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះទៅ?

រ្តីភាគច្រើនគឺមានផ្ទៃពោះប្រកបដោយសុខភាពល្អណាស់ក្នុងវ័យខ្ទង់ ៣០ឆ្នាំបែបនេះ ខណៈពេលដែលវាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការមានផ្ទៃពោះតិចតួច តែក៏មានវិធីជាច្រើនដែលអាចបន្ថយការប្រឈមមុខនេះបានដែរ។ កាលណាអ្នកមានសុខភាពកាន់តែល្អ

(Translated) If you were 35, what should you be prepared for? Most women are very healthy in their mid-30s, while there may be little risk of pregnancy, but there are ways to reduce this risk when you are at risk. Better health

Share Story

Read

Related Stories

khWhat are the Symptoms of Kovite ‑19? Should I bring a family test for this virus?
Current symptoms reported for patients with the HIV-19 virus include acute respiratory illness, with symptoms such as fever, cough, and shortness of breath (see more about the CAV-19 symptoms on our website (Read: Baby's skin
khSuch an education will give you confidence
Below we will show you how to educate your child with self-confidence. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? If you want your child to be confident, you should set a good example.
Which fruits fit in all 3 pregnancy...
53
Which fruits fit in all 3 pregnancy stages?kh
The three stages of pregnancy here are referred to as the first, middle, and last stages, and in these three stages, you should choose healthy fruits for you to eat because they can keep your baby healthy. Which fruit is best to eat? (Read: The skin of...

health.com.kh6d

A pregnant wife must do eight things
32
A pregnant wife must do eight thingskh
Below we will show you what a husband should do when his wife is pregnant. (Read: The skin of your baby will be clean and itchy.) Doesn't it make sense to have a wife at each visit?

health.com.kh6d

Exercise advice for people with diabetes
2
Exercise advice for people with diabeteskh
Physical activity can help diabetics lose weight and better control their blood sugar, but it should also have the right time and place, but here's what to do and not do. For

health.com.kh7d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About