កូវីដ-១៩ ៖ គន្លឹះកាត់បន្ថយការចម្លងវីរុសនៅកន្លែងការងារ

ចូរលើកទឹកចិត្តឱ្យនិយោជិកដែលមានជំងឺស្នាក់នៅផ្ទះយ៉ាងសកម្ម ៖ បុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញា (ឧទាហរណ៍គ្រុនក្តៅ ក្អក ឬដង្ហើមខ្លី) គួរតែជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ ហើយស្នាក់នៅផ្ទះ បុគ្គលិកដែលឈឺ គួរតែធ្វើតាមជំហានដែលណែនាំដោយក្រសួង និងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ។ និយោជិកម

(Translated) Kovid-19: Tips to reduce viral replication in the workplace Encourage active employees to stay home: Employees who have symptoms (eg fever, cough or shortness of breath) should inform their supervisor and stay home sick employees should follow the steps recommended by the Ministry and Employee Doctor

Share Story

Read

Related Stories

khKovid-19: Take action to protect others from viruses
At home if you are sick at home, if you are sick, unless you are treated, learn what to do if you are sick (read: sleeping pills, when you should take) Cover your mouth when you cough and sneeze, cover your mouth and nose Your with a clean toilet paper...
khKovid-19: Prevention tips and infections in the workplace
Employees can take steps to protect themselves at work and at home, elderly and people with serious chronic conditions at high risk (read: sleeping pills, when you should use them), and policies and procedures Maintain cleanliness, cleaning
domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About