ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ៖ វាហាក់ដូចជាមិនយុត្តិធម៌សំរាប់ចំប៉ីខ្មៅ!!! មែនទេបងប្អូន????

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការបង្ហោះរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានសរសេរទាំងស្រុងថា« វាហាក់ដូចជាមិនយុត្តិធម៌សំរាប់ចំប៉ីខ្មៅ!!! មែនទេបងប្អូន???? មានបងប្អូនជាច្រើនបាន ខមិន

(Translated) HE Hun Xen: It doesn't seem fair to Black Straw !!! Is that right ??? Phnom Penh: According to a post by HE Hun Sen, on the evening of March 26, 2020, it was all written: "It doesn't seem fair to the black straw !!! Is that right ??? Many of you do

Share Story

@ tvfb.news9d ago941
Read

Photos

Related Stories

khYou are! HE Hun Sen: IMan-kh, who posted that "you owe money to the bank and request the Prime Minister to intervene...
PHNOM PENH (The Cambodia Herald) - According to a post by HE Hun Sen, "HC for Khmer" posted on a Facebook account owner, IMan-kh, who posted an article referring to "people who owe money to banks"
khThat's it ... Gen. Hun Sen asks His Excellency Lt. Gen. Seth to take action on the name of Nanak ...
Lieutenant General Hun Chea ordered the competent authorities to take legal action against Ninaak, who had insulted the ruling class and insulted the Cambodian people, as the authorities did to Black straw too
Mr. Hun Sen called on the authorities...
183
politicsMr. Hun Sen called on the authorities to take legal action against Nikak, who insulted the Cambodian leadership and insulted the Cambodian people.kh
Gen. Chea Chea posted a message on social media asking the authorities to take legal action against Ninaak, who had insulted the ruling class and insulted the Cambodian people, as the cops did to Black Champs. Ex

peoplenews.asia10d

Hot action support! His Excellency...
29228
politicsHot action support! His Excellency Hun Sen shall take action against this person who is accused of insulting Khmer nationals.kh
Facebook! No one kills us better than we kill ourselves !!! I still use the words "Only Khmer Loves Unconditional and Unrequited Khmer ..... Khmer Together ... Very Khmer" ...

khmernews.news9d

Hun Sen: After Seeing Cambodian...
politicsHun Sen: After Seeing Cambodian Artists and Brothers Burning Hands in Humanitarian Missionkh
(Phnom Penh): Many of you are already aware of the presence of His Excellency Hun Sen, the nephew of Samdech Techo Hun Sen, on March 21, 2020, "Love is about giving up" while Everyone has given up his or her own resources or property

niyum.xyz12d

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About