40117

ចិននិយាយថា ជនជាតិកាណាដាទីពីរ កំពុងរងការស៊ើបអង្កេត ពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខប្រទេស

53201

សហរដ្ឋអាមេរិក​និង​កាណាដា​សន្យា​បង្កើត​ដំណើរការ​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​ប្រធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជនជាតិ​ចិន​ដែល​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន