42320

មិននឹកស្មាន ប៉េងប៉ោះ អាចផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនម្លឹងសោះ!

141

វីរុស និង បាក់តេរី​ ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាំងវីរុស និងបាក់តេរី គឺជាមេរោគ ដែលអាចបង្កជំងឺយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។ បាក់តេរីមានរូបរាង ដូចជារុក្ខជាតិ ដែលអាចបំបែកខ្លួន យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ពួកវាបង្កឲ្យកើតមាន ជំងឺឆ្លងទ...
2.8K20

គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំង ៤ប្រភេទ ល្អខ្លាំងសម្រាប់សុខភាព មិនគួរមើលរំលង!