319

ទោះ​មាន​បញ្ហា​ច្រើន​មិនចេះចប់ លោក ត្រាំ ថា មាន​ក្ដី​សុខ​ក្នុង​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​

Popular Stories

Latest ក្ដី Stories

3.4K4

គ្រូបង្រៀនហាត់ប្រាណចេញចូលផ្ទះញឹកញាប់ពេកឥឡូវ ចោម ច័ន្ទ បានសម្រេចក្ដីបំណងបាត់

នៅ​ទី​បំផុត​ក្ដី​បំណង​​ ចោម ច័ន្ទ បាន​សម្រេច​ហើយ​ក្រោយ​ពី​គ្រូ​បង្រៀន​ហាត់​ប្រាណ​​ជន​ជាតិ​អាហ្វ្រិក​​​ចេញ​ចូល​​​
1.2K5

អារម្មណ៍​នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​បើ​ស្រលាញ់​ប៉ះចំបុរស​ធំ​ដឹង​ក្ដី​ម្នាក់?