ខុស​ពី​អារាម​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម វត្ត​ខាញ់អាន​ គ្មាន​រូប​នាគ ឬ ​រូប​ចម្លាក់​ឡើយ។ វិហារ​ចំណាស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាងសង់​ឡើង​កាល​ពី​ឆ្នាំ ១៩០៥ ​...

news.sabay.com.kh2 days ago5111