16210

ក្រសួង​ធនធានទឹក អំពាវនាវឲ្យ ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ជំនន់​ទឹកភ្លៀងនាឪកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០៥ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខ...

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាស អំពាវនាវដល់ បងប្ងូនប្រជាពលរដ្ឋ  “ខណ្ឌ ស្រុក ក្រុង មួយចំនួន នៃរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងខេត្ត...
46313

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក អំពាវនាវ​ឲ្យពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នា​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០៥ ដល់​ថ្ងៃទី...

ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បានប្រកាស អំពាវនាវ​ដល់ បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ “​ខណ្ឌ ស្រុក ក្រុង មួយចំនួន នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ន...

Popular Stories

Browse by Site

Related Tags

Latest ចាប់ពី Stories