59

កូរ៉េខាងត្បូង​៖​​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន​​នឹងធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​​ទៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​​ឆាប់ៗ​ - វិទ្យុវាយោ

​ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េខាងត្បូង​លោក​មូន ជែ​អ៊ីន បាន​និយាយ​នៅ​ថ្ងៃទី​០១​វិច្ឆិកា​នេះ​ថា មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន នឹងធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​ទីក្រុង​សេ...

Popular Stories

Browse by Site

Related Tags

Latest ឆាប់ Stories