20

ចិន​ថា ខ្លួន​គ្មាន​ជម្រើស​អ្វី​ផ្សេង ក្រៅពី​ប្រឆាំង​តប​អាមេរិក​វិញ​ក្នុង​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡើយ​

​អគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ប្រចាំ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ថ្លែងថា ក្រុង​ប៉េកាំង​គ្មាន​ជម្រើស​អ្វី​ផ្សេង​នោះទេ ក្រៅពី​ការប្រឆាំង​តប​នឹង​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម ដែល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីន...

Popular Stories

Browse by Site

Related Tags

Latest ជម្រើស Stories