1891

មិន​នឹកស្មានថា​អាហារ ៦ មុខ​នេះ​ញ៉ាំ​ទៅ ធ្វើឱ្យ​ងាប់​លិង្គ​

​ការ​ងាប់​លិង្គ​ចំពោះ​បុរស ជាទូទៅ​គេ​សន្ម​ត់​ថា​បណ្តាលមកពី​វ័យ​កាន់តែ​ចាស់​។ ប៉ុន្តែ មិនមែន​ឱ្យតែ​ចាស់​ឡើង លិង្គ​បុរស​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ងាប់​នោះទេ​។ មាន​កត្តា​...

Popular Stories

Browse by Site

Related Tags

Latest ញ៉ាំ Stories

2.1K1

ដាច់ខាត​កុំ​ធ្វើ​ដៃ​ជា​សញ្ញា "OK" នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន

ប្រសិន​បើ​នរណា​ម្នាក់​ធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ជា​លើក​ដំបូង​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន នោះ​គេ​នឹង​ចាប់អារម្មណ៍​ភ្លាម​ថា វា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​គ្មាន​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​ដូ...