1305

អដ្ឋិធាតុ​លោក Beat Richner​នឹង​យក​តម្កល់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ខេត្តសៀមរាប​ - វិទ្យុវាយោ

25

ធាតុ​​អតីតស្ថាបនិក​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា នឹង​យកមក​ពី​ស្វី​ស ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្តសៀមរាប

2.3K

អ្នកវិភាគ​ថា វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះគួរតែ​ជា​កន្លែង​តម្កល់​ឯកសារ​មានតម្លៃ​សម្រាប់​ជាតិ​ទូទៅ

របប​លោក ហ៊ុន សែន បាន​កសាង​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​ក្នុង​គោលបំណង​ចង់​បង្ហាញ​ពី​ស្នាដៃ​នៃ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង របស់​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​តស៊ូ​រំដោះ​ជាតិ​កម្ពុជា ចេញពី​...