(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូន ឈានមុខលំដាប់ពិភពលោក Huawei ប្រចាំកម្ពុជា ប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ធំ «ឡេបថប់ Huawei Matebook X សរុប ៤ គ្រឿង និងនាឡិការ Huawei Band 0 សរុប ២៤០ គ្រឿង ដែលមួយសប្តាហ៍ៗ អតិថិជន នឹងអាចឈ្នះឡេបថប់ Huawei Matebook X ចំនួន ១ គ្រឿង តម្លៃ ១,៥

khmertalking.coma day ago1111