កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ដំណឹង​ថា ប្រទេស​ឡាវ​បានរៀបចំ​ស្នើសុំ​ដាក់​របាំ​ប្រពៃណី​ដ៏​ល្បីល្បាញ​រាំវង់​ចូលទៅក្នុង​ប​ញ្ចី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក ដោយ​ចង្វាក់​រាំ​នេះ​ភាសា​ឡាវ​ហៅថា ឡាំ​វង់ (Lam Vong) ដែលក្នុង​ភាសា​ខ្មែរយើងបាន​ហៅថា រាំវង់ ឬ រាំ​ដុំ​កង់​ជា​រង្វង់ ។​ ​បន

popular.com.kh7 days ago22337