អ៊ីស្រាអែល​ទុកពេល​មួយ​សប្តាហ៍​ដើម្បី​ឲ្យ​ចលនា​ប៉ាឡេស្ទីន​ហាម៉ាស់​ចូល​តុចរចា​

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេចចិត្ត​ផ្តល់​សំណាង​ចុង​ក្រោយ​ដោយ​ទុក​ពេល​មួយ​សប្តាហ៍​ឲ្យ​ចលនាប៉ាឡេស្ទីន​ហាម៉ាស់​ក្នុង​តំបន់​ហ្កាហ្សា​ចូល​តុ​ចរ...
9

ជន​ប៉ា​ឡេ​ស្ទី​ន​៧​នាក់​ត្រូវបាន​សម្លាប់​ក្នុង​ការតវ៉ា​ប្រឆាំង​នៅ​ហ្កា​ហ្សា​

កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីន៧នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី១២តុលានៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងតាមបណ្តោយព្រំដែនហ្កាហ្សា នេះបើតាមមន្រ្តីសុខាភិបាលហ្កាហ្សា។អ៊ីស្រាអែល...

Browse by Site

Related Tags

Latest ប៉ាឡេស្ទីន Stories