8201

ម៉ាឡេស៊ី ប៉ះវៀតណាម ជើងទី១ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ​នៃពាន AFF Suzuki Cup 2018 រាត្រីនេះ

20

AFF Suzuki Cup វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ជើង​ទី​១៖ គ្រូ​ម៉ាឡេស៊ី​ចង់ស៊ី​ក្នុង​ដី គ្រូ​វៀតណាម​រំពឹង​ស្មើ

20

Suzuki Cup៖ ម៉ាឡេស៊ីតាមស្មើវៀតណាម ២-២ នាជំនួបវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រជើងទី១

90619

ម៉ាឡេសុី ទម្លាក់ម្ចាស់ជើងឯក៥សម័យ ថៃ ពី AFF SUZUKI CUP វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

20

វៀតណាម​នឹង​ជួប​ម៉ាឡេស៊ី​នៅ​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ ២០១៨