កណ្តាល : សាកសព ប្តី ដែល លួច ស្ទាក់ កាប់សម្លាប់ អតីត ប្រពន្ធ នៅ ស្រុក លើកដែក រួច ជិះ ម៉ូតូ ទៅ លោតទឹក លើ ស្ពាន ត្សឹ បា សា ( ស្ពាន អ្នក លឿង ) ដោយមាន ការ Live Video Facebook ផង នោះ គិត មកដល់ ម៉ោង នេះ ស...

tvfb.newsa day ago3241201