លោក ប៉ុ​ម​ប៉េ​អូ ៖ អាមេរិក​ចង់ឃើញ​មជ្ឈិមបូព៌ា​ដូច​អ៊ីស្រាអែល​

​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាមេរិក ម៉ៃ ប៉ុ​ម​ប៉េ​អូ  ចាត់ទុក​អ៊ីស្រាអែល​ដែលជា​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ចាក់ទឹកមិនលិច​របស់​ខ្លួន ជា​គម្រូ​សម្រាប់​ប្រទេស​ទាំងអស់​នៅ​តំបន់​មជ្ឈិ...

Browse by Site

Related Tags

Latest មជ្ឈិម Stories