អគារ​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ជួល​ថ្មី​មួយ​ដែល​មាន​ពណ៌​លឿង​កម្ពស់​ ១១ ​ជាន់​ស្ថិត​ក្នុង​ខណ្ឌ​៧ មករា បាន​ចាប់ផ្តើម​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ហើយ​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​។

postkhmer.com4 days ago3491

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៖ អ្នកចូលរួម​អបអរ​ពិធី​ចូល​ឆ្នាំ​នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​បាន​ប្រាប់​ថា