2431

ក្រុម​ភ្នំពេញ​ក្រោ​ន ស្ថិតក្នុង​ពូ​ល​ជាមួយ​ម្ចាស់ផ្ទះ Buriram United ក្នុង​ពាន​យុវជន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

31

U14 ភ្នំពេញក្រោន ស្ថិត​ក្នុងពូល​ជាមួយ​ក្រុម Buriram United ក្នុង​ពានរង្វាន់ CP-MEIJI CUP U14

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អាយុក្រោម១៤ឆ្នាំរបស់ភ្នំពេញក្រោន នឹងចូលរួមការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CP-Meiji Cup U-១៤ International Champions ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រ...

Browse by Site

Related Tags

Latest buriram Stories