ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនសាមសុងបានធ្វើការប្រគល់ថវិកាជូនដល់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា ពីកម្មវិធី «Slow-mo Challenge» របស់ Galaxy S9|S9+ ដើម្បីចូលរួចចំណែកជួយដល់កុមារកម្ពុជា ដែលទទួលការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យនេះ។ការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង គឺដើម្

khmerload.com17 days ago12811

នៅថ្ងៃទី​០៥​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ក្រុមហ៊ុនសាមសុង បានធ្វើការប្រគល់ថវិកា ជូនដល់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា ពីកម្មវិធី "Slow-mo Challenge" របស់Galaxy S9|S9+ ដើម្បីចូលរួចចំណែក ជួយដល់កុមារកម្ពុជា ដែលទទួលការព្យាបាលពីមន្ទីពេទ្យនេះ។ ការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង គឺដើម្បីផ្តល

kbn.news17 days ago8811

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនសាមសុង បានធ្វើការប្រគល់ថវិកា ជូនដល់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា ពីកម្មវិធី «Slow-mo Challenge» របស់Galaxy S9/S9+ ដើម្បីចូលរួចចំណែកជួយដល់កុមារកម្ពុជា ដែលទទួលការព្យាបាលពីមន្ទីពេទ្យនេះ។ ការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង...

freshnewsasia.com17 days ago6911

ភ្នំពេញ៖ក្រុមហ៊ុនសាមសុង  កាលពីថ្ងៃទី​៥​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០១៨​ បានធ្វើការប្រគល់ថវិកា ជូនដល់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា ពីកម្មវិធី“Slow-mo Challenge’’ របស់Galaxy S9|S9+ដើម្បីចូលរួចចំណែកជួយ ដល់កុមារកម្ពុជាដែលទទួល ការព្យាបាលពីមន្ទីពេទ្យនេះ។ការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម

dap-news.com17 days ago410

ភ្នំពេញ៖ រង្វាន់ពិត! ឈ្នះពិត! ពិតជាច្រើន! សូមរីករាយជាមួយអតិថិជនដែលមានសំណាងកាលពីសប្តាហ៍ទី ១ !!! ហើយពេលនេះ អតិថិជនមហាសំណាងសប្តាហ៍ទី ២ ក៏ត្រូវបានបង្ហាញមុខដែរ។ ដោយមានការចូលរួមចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពីកញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា ដែលជាតំណាងផលិតផលសាមសុង យើងសូមអបអរសាទរអតិថិជ

khmerload.com21 days ago1835

អ្នក​​ចង់​ទិញ Galaxy S9/S9+ មួយ​ទឹក​​តាម​ហាង​ធំៗ​តែ​ស្តុក​ទូរសព្ទ​​ត្រកូល​ថ្មី​ S9 នេះនៅ​មាន​តិច​តម្លៃ​អាច​គិត​គូរ​បាន

news.sabay.com.kha month ago5654

Galaxy S10 ដែល​ត្រៀម​នឹង​បង្ហាញ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ ប្រហែល​ជា​ជំនាន់​ចុង​...

news.sabay.com.kh2 days ago88552

ភ្នំពេញ៖ក្រុមហ៊ុនសាមសុង កាលពីថ្ងៃទី​៥​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០១៨​ បានធ្វើការប្រគល់ថវិកា ជូនដល់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា ពីកម្មវិធី“Slow-mo Ch...

lookingtoday.com17 days ago110

រង្វាន់ពិត! ឈ្នះពិត! ពិតជាច្រើន!!! សូមរីករាយជាមួយអតិថិជនដែលមានសំណាងកាលពីសប្តាហ៍ទី 1!!! ហើយពេលនេះ អតិថិជនមហាសំណាងសប្តាហ៍ទី 2 ក៏ត្រូវបានបង្ហាញមុខដែរ ។ ដោយមានការចូលរួមចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពីកញ្ញាឱក សុគន្ធកញ្ញា ដែលជាតំណាងផលិតផលសាមសុង យើងសូមអបអរសាទរអតិថិជនដែលឈ្នះ

kbn.news20 days ago296

ភ្នំពេញ៖ រង្វាន់ពិត! ឈ្នះពិត! ពិតជាច្រើន!!! សូមរីករាយជាមួយអតិថិជន ដែលមានសំណាងកាលពីសប្តាហ៍ទី 1!!! ហើយពេលនេះ អតិថិជនមហាសំណាងសប្តាហ៍ទី ២ក៏ត្រូវបានបង្ហាញមុខដែរ ។ ដោយមានការចូលរួមចាប់ ឆ្នោតផ្សងសំណាងពីកញ្ញាឱក សុគន្ធកញ្ញា ដែលជាតំណាង ផលិតផលសាមសុង យើងសូមអបអរសាទរអតិ

dap-news.com21 days ago34