1

បើកបង្ហាញេពី ៥ ចំណុច ដែលរុញច្រានឱ្យ នី រតនា មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី មិនសាបរលាប !

បច្ចុប្បន្ននេះ​លោក នី រតនា គឺជា​តារាចម្រៀង​ស្រករ​ក្រោយ​មួយរូប ដែល​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ខ្ពស់​ត្រឹមតែ​រយៈពេល​ខ្លី​ប៉ុណ្ណោះ ។ តើ​មាន​ចំណុច​អ្វីខ្លះ ដែល​រុញច្រាន​ឱ...

Popular Stories

Browse by Site

Related Tags

Latest idol Stories