(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានសហការជាមួយមូលនិធិរូបិវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) រៀបចំសិក្ខាសាលា​ស្ដីពី «ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក - វេលាល្អ, វេលាមិនច្បាស់លាស់ ពេលដែលត្រូវត្រៀមលក្ខណៈ»...

freshnewsasia.com6 days ago12235

ក្រុងកូឡុំបូៈ ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ប្រទេស​ស្រីលង្កា​បាន​រំឭក​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ថា ប្រទេស​ស្រីលង្កា​កំពុង​ដើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​វិបត្តិ​បំណុល​មួយ​ដោយសារ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ដែល​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន

postkhmer.com7 days ago31921