507

ចិន​សោកស្តាយ​អំពី​ការ​បំភាន់​នៃ​សញ្ញា​របស់​អាមេរិក ​ប៉ុន្តែ​រក្សា​ក្តីសង្ឃឹម​សម្រាប់​ជំនួប​លោក Trump និង​លោក Xi

340

អ្នក​ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​នៅ​ចិន​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ «ទស្សនៈ​លោក Xi Jinping‍»

ទស្សនៈ​វិស័យ​របស់​ប្រធានាធិបតី​ចិន​លោក Xi Jinping អំពី​ទ្រឹស្ដី​សង្គម​និយម​តាម​បែប​ចិន​សម្រាប់​យុគសម័យ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ជាង​មុន​តា...

Browse by Site

Related Tags

Latest jinping Stories