ក្រុមហ៊ុន Lenovo បាន​ប្រកាស​ចេញ​ផ្សាយ​នូវ​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​​សេរ៊ី​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ម៉ូឌែល ThinkPad P52 មក​ជាមួយ​នូវ​កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន...

news.sabay.com.kh2 days ago12