8

ម៉េ​ន​ឆេ​ស្ទ័​រ ស៊ី​ធីប​ន្ត​ចរចា​ជាមួយ​ក្លឹប Real Madrid ជុំវិញ​កីឡាករ ប្រា​ហ៊ីម ឌៀ​ស​