53620

លោក Trump ថា នឹង​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​រឿង​អ្នកស្រី Meng Wanzhou បើ​អាច​សម្រេច​បាន​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ចិន

លោក Trump បាន​និយាយ​ថា៖ «អ្វី​ដែល​ល្អ​សម្រាប់​ប្រទេស ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ។ ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ​គិត​ថា​ វា​ល្អ​សម្រាប់​សម្រេច​បាន​នូវ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​ធំ​ប...
384201

អតីត​មន្រ្តី​ទូតកាណាដា​ ​ត្រូវបានក្រុង​ប៉េកាំងចាប់ខ្លួន ក្រោយពី កាណាដាចាប់ខ្លួន លោកស្រី Meng Wanzhou អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊...

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញ នេះ ជនជាតិកាណាដាម្នាក់ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលកំពុងបង្កើនការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកការទ...
109201

តុលាការកាណាដា សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យនាយកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei ស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាមួយប្រាក់តម្កល់ ៧.៤លានដុល្លារ

22320

អ្នកនិពន្ធ Qin Shuo ៖សហរដ្ឋអាមេរិក ដើរទៅរកកម្រិតទាបថ្មី ជាមួយនឹងល្បិចកខ្វក់របស់ខ្លួន